Rekrutacja do projektu


W dniach 17–28 września 2018 r. trwa nabór do unijnego projektu Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
UWAGA:  Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń / uczennica / nauczyciel / nauczycielka szkoły zawodowej (branżowej).
W jego ramach oferujemy:
  • Kursy zawodowe dla uczniów / uczennic  (m.in. prawo jazdy),
  • Szkolenia dla nauczycieli,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Dodatkowa praktyka zawodowa (w dowolnym zakładzie pracy) z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie dla ucznia/uczennicy w formie stypendium w wysokości 1 600 zł za 150 h praktyki (oraz zwrot kosztów udziału, w tym dojazdu).
Szczegóły wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji zgodnie z Regulaminem.   
Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:  
  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  2. Zgody na przetwarzanie danych,
  3. Formularz rekrutacyjny,
  4. Kwestionariusz.    
Wymagane dokumenty należy składać w oryginale sekretariacie szkoły w terminie od 17–28 września 2018 r.
 
  
Zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych!
Szczegółowe wsparcie dla poszczególnych szkół przedstawia się nastęująco: 

 

DANE KONTAKTOWE

logo_2.png

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel. +48 663 301 761
e-mail: roman@deltapartner.org.pl