Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju (I nabór)


Poniżej prezentujemy listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pt. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego realizowanych w Zespole Szkół nr 9 (Szkoła branżowa I stopnia nr 4).
Lp. Imię i Nazwisko ucznia Rodzaj przyznanego wsparcia - Kurs Praktyka zawodowa
1 Ewa Radtke Kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem Tak
2 Sylwia Bęcała Kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem Tak
3 Wiktora Sachs Kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem Tak
4 Dawid Szweda Kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem Nie
5 Mateusz Chłapek Kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem Tak
6 Wiktoria Tomala Kurs pracownik ochrony  Nie
7 Dawid Porombka Kurs pracownik ochrony  Tak
8 Krzysztof Ziętkiewicz Kurs pracownik ochrony  Tak
9 Dawid Paloc Kurs pracownik ochrony  Nie
10 Grzegorz Marczok Kurs wózki widłowe   Nie
11 Szymon Kwiecień Kurs wózki widłowe  Tak
12 Aleksandra Kliza Kurs wózki widłowe  Tak

DANE KONTAKTOWE

logo_2.png

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel. +48 663 301 761
e-mail: roman@deltapartner.org.pl