Zaproszenie do składania ofert_doradztwo zawodowe


Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: - pocztą elektroniczną na adres e-mail: roman@deltapartner.org.pl. Oferty należy złożyć do dnia 02.11.2018 r. Zapytanie oraz wzór oferty znajdują się w zakładce - do pobrania, nazwa: zapytanie ofertowe doradztwo I

DANE KONTAKTOWE

logo_2.png

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel. +48 663 301 761
e-mail: roman@deltapartner.org.pl