Rekrutacja do projektu Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych


Nabór do unijnego projektu, pt. Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju 
 
W dniach 25–29 listopad 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pt. Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W jego ramach w latach 2018 – 2020 oferujemy bezpłatnie kursy i dodatkowe praktyki zawodowe. 
 
Projekt oferuje również możliwość odbycia dodatkowej praktyki zawodowej (w dowolnym zakładzie pracy) z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie dla ucznia/uczennicy w formie stypendium w wysokości 1 600 zł brutto za 150 h praktyki (oraz zwrot kosztów dojazdu).
 
Szczegóły wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostanym na stronie internetowej projektu www.przewaga.deltapartner.org.pl
 
O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji zgodnie z Regulaminem. Serdecznie zapraszamy uczniów i uczennice do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podpisanych dokumentów:  
  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  2. Zgody na przetwarzanie danych,
  3. Formularz rekrutacyjny,
  4. Kwestionariusz.
Wymagane dokumenty należy składać w oryginale sekretariacie szkoły w terminie od 25–29 listopad 2019 r.
Wszystkie dokumenty i informacje dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej projektu: http://przewaga.deltapartner.org.pl/   
 
Zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych!

DANE KONTAKTOWE

logo_2.png

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel. +48 663 301 761
e-mail: roman@deltapartner.org.pl