O Projekcie

Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju jest przedsięwzięciem partnerskim Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz Miasta Jastrzębie-Zdrój

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 400 uczniów (159K, 241M) Zespołu Szkół Zawodowych (Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Technikum nr 5), Zespołu Szkół nr 9 (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna), Zespołu Szkół nr 2 (Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) oraz Zespołu Szkół Nr 6 (Technikum nr 4) w Jastrzębiu-Zdroju poprzez realizację specjalistycznych kursów podnoszących kwalifikacje 400 uczniów/ uczennic oraz organizację praktyk zawodowych dla 203 uczniów (162K, 244M) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (praktyki w przedsiębiorstwach) oraz poprzez podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej – 8 nauczycieli (7K i 1M). Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – sierpień 2021
Oferowane wsparcie w projekcie:

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Kursy dla nauczycieli szkół zawodowych: Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego (Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) oraz Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego (Technikum nr 4).
KURSY DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2:
Kurs obsługa programu Symfonia (finanse i księgowość),
Kurs obsługa programu Symfonia (kadry i płace),
Kurs obsługa programu Symfonia (handel), 48 h, certyfikat. Praca z programem Handel SYMFONIA,
Kurs obsługa programu Symfonia (mała księgowość), 8 h, certyfikat. Praca z programem mała księgowość SYMFONIA,
Kurs obsługa programów w hotelarstwie. Kurs obsługi programów wykorzystywanych w hotelarstwie,
Kurs technologie informatyczne w logistyce. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw. 20 h. Certyfikat
Kurs: Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce, 16 h. Certyfikat. Projektowanie i zarządzanie magazynami oraz procesami magazynowymi.
KURSY DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6:
Szkolenie KNX - moduł podstawowy 40 godzin lekcyjnych (łącznie z egzaminem) Certyfikat.
Szkolenie KNX - moduł zaawansowany 40 godzin lekcyjnych (łącznie z egzaminem) Certyfikat.
Kurs projektantów i wykonawców elektroinstalacji, elektryków i zawodów pokrewnych,
Kurs programowania aplikacji Android Studio
Kurs Programisty. Język C, środowisko .NET, Visual Studio, Windows Forms, język SQL, Microsoft SQL Server, HTML, ASP.NET

2. Zdobywanie dodatkowych uprawnień/kwalifikacji przez uczniów ZS NR 6 i doradztwo zawodowe
Zadanie obejmuje objęcie wsparciem 113 uczniów i uczennic ZS nr 6 w J-Z (Technikum nr 4) w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Każdy uczeń otrzyma indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (1 h dla każdego)- pomoc w identyfikacji potrzeb i ustaleniu działań i form pomocy w wyszukaniu ofert pracy. Cel: zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z kompetencjami.
Planowane kursy:
Spawanie metodą MIG/MAG (140h), 12 osób. Kurs pozwoli na zdobycie umiejętności najszerzej stosowanej metody spawania. Kurs z egzaminem.
Kurs prawo jazdy kat. B– 60 h, 54 osoby. Kurs pozwoli na zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych. Kurs z egzaminem.
Operator CNC/Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 90h, 14 osób. Uzyskanie umiejętności i kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku programista/operator CNC. Certyfikat.
Kurs Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej z egzaminem URE 38h, 9 osób.
Kurs na uprawnienia elektryczne z egzaminem przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki.
Kurs chromatografia cieczowa (specjalistyczny kurs laboratoryjny) 20h, 12 osób. Cel: zaznajomienie z możliwościami chromatografii cieczowej. Certyfikat. Kurs chromatografia gazowa 20h, 12 osób. Cel: zaznajomienie z możliwościami chromatografii cieczowej. Certyfikat.

3. Zdobywanie dodatkowych uprawnień/kwalifikacji przez uczniów ZSZ i doradztwo zawodowe
Zadanie obejmuje objęcie wsparciem 115 uczniów i uczennic ZSZ w J-Z (Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Technikum nr 5) w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy otrzymają konsultacje z doradcą zawodowym (1 h dla każdego)- pomoc w identyfikacji potrzeb i ustaleniu działań i form pomocy w wyszukaniu ofert pracy. Cel: zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z kompetencjami.
Oferowane kursy:
Wózki widłowe (jezdniowe)– 60 h, 9 osób. Kurs ma na celu ukończenie państwowego egzaminu UDT, uprawniającego do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Spawanie metodą MIG/MAG (140h), 6 osób. Kurs pozwoli na zdobycie umiejętności najszerzej stosowanej metody spawania. Kurs z egzaminem.
Kurs Grafika komputerowa PHOTOSHOP, 25h, 6 osób. Umiejętności samodzielnego wykonania podstawowych projektów graficznych. Certyfikat.
Kurs prawo jazdy kat. B– 60 h, 64 osoby. Kurs pozwoli na zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych. Kurs z egzaminem.
Operator CNC/Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 90h, 6 osób. Uzyskanie umiejętności i kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku programista/operator CNC. Certyfikat.
Grafika komputerowa Corel- 30h, 9 osób. Umiejętności samodzielnego wykonania podstawowych projektów graficznych. Certyfikat.
Kurs Stylizacja paznokci- 80h, 15 osób. Zawodowe przygotowanie z dziedzin takich jak: manicure, pedicure, stylizacja paznokci. Certyfikat.

4. Zdobywanie dodatkowych uprawnień/kwalifikacji przez uczniów ZS nr 9 i doradztwo zawodowe.
Zadanie obejmuje objęcie wsparciem 27 uczniów i uczennic ZS nr 9 w J-Z (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna) w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Każdy otrzyma indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (1 h dla każdego)- pomoc w identyfikacji potrzeb i ustaleniu działań i form pomocy w wyszukaniu ofert pracy. Cel: zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z kompetencjami.
Planowane kursy:
Kurs prawo jazdy kat. B– 60 h, 12 osób. Kurs pozwoli na zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych. Kurs z egzaminem.
Wózki widłowe (jezdniowe)– 60 h, 9 osób. Kurs ma na celu ukończenie państwowego egzaminu UDT, uprawniającego do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.
Kurs pracownika ochrony– 250h, 6 osób. Kurs uprawnia do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zaświadczenie.

5. Zdobywanie dodatkowych uprawnień/kwalifikacji przez uczniów ZS nr 2 i doradztwo zawodowe
Zadanie obejmuje objęcie wsparciem 145 uczniów i uczennic ZS nr 2 w J-Z (Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy otrzymają konsultacje z doradcą zawodowym (1 h dla każdego)- pomoc w identyfikacji potrzeb i ustaleniu działań i form pomocy w wyszukaniu ofert pracy. Cel: zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z kompetencjami.
Planowane kursy:
Wózki widłowe (jezdniowe)– 60 h, 30 osób. Kurs ma na celu ukończenie państwowego egzaminu UDT, uprawniającego do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.
Kurs prawo jazdy kat. B– 60 h, 60 osób. Kurs pozwoli na zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych. Kurs z egzaminem.
Kurs Rachunkowość/księgowość - 100h, 12 osób. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu księgowego, egzamin (Zaświadczenie).
Kurs Kadry i płace (80h) 12 osób. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu kadrowego (Zaświadczenie)
Kurs Wizażysta – stylista- 50h, 9 osób.
Kurs zawodowy wizażysta-stylista (Zaświadczenie)
Kurs Obsługa kas fiskalnych- 15h, 10 osób.
Kurs dla zawodu kasjer/sprzedawca. Egzamin (Zaświadczenie)
Kurs Dietetyka i odchudzanie- 35h, 12 osób.
Kurs zawód dietetyk (Zaświadczenie)

6. Płatne praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic (1 600 zł za 150 h dodatkowej praktyki)
W ramach nabywania doświadczenia zawodowego, w projekcie przewidziano praktyki zawodowe. Wnioskodawca posiada już wstępne deklaracje Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem praktyk w ramach projektu. Ze względu na wymiar 150 h praktyki, odbędą się one głównie w okresach wakacyjnych, zgodnie z preferencjami uczestników. Będą to praktyki zawodowe dla 203 uczestników projektu (81K, 122M), a odbywać się będą w wymiarze nieprzekraczającym 150 h. Za udział w praktyce zawodowej uczniowie otrzymują stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1600 zł (za przepracowane 150 godzin miesięcznie). Rodzaje przedsiębiorców / pracodawców zostaną dobrane do potrzeb konkretnych uczestników.
Spowoduje to, że uczestnicy projektu zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe, które wzbogaci ich CV, likwidując najważniejszą barierę w przyjmowaniu młodych pracowników ze strony pracodawców– brak doświadczenia, jak również znacznie zwiększy ich szanse na otrzymanie zatrudnienia u dawcy praktyk.

Organizatorzy praktyk dostaną materiały o konieczności przestrzegania zasady równości szans. Opiekun otrzyma wynagrodzenie. Podmiot przyjmujący na praktykę zawodową zapewnia (w miarę potrzeb) odpowiednie stanowisko pracy praktykanta, szkolenia (BHP i inne), sprawuje nadzór, monitoruje postępy, wydaje pisemne poświadczenie odbycia praktyki. Praktyki będą odbywały się na terenie Subregionu Zachodniego.

Wszelkie rodzaje wsparcia w ramach programu realizowane są nieodpłatnie. Udział w projekcie nie wymaga wkładu własnego uczestników.
 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce „Do pobrania” (link) oraz do wypełnienia Formularza rekrutacyjnego znajdującego się pod adresem: Formularz rekrutacyjny.
 
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 663 301 761 oraz adresem e-mail: roman@deltapartner.org.pl.

DANE KONTAKTOWE

logo_2.png

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel. +48 663 301 761
e-mail: roman@deltapartner.org.pl